Seminár z chémie je určený študentom, ktorý sa chcú pripraviť na maturitnú skúšku z chémie a uchádzať sa o odbory vyžadujúce znalosti z chémie ako aj medicínske odbory.

Anorganická chémia je radená do 2. ročníka gymnázia. Na hodinách sa budeme zaoberať štúdiom neživej prírody po jednotlivých skupinách prvkov PSP. Pozrieme sa na ich súčasné využitie a využitie ich zlúčenín.